HUCO-TYÖPAJAT TUKEVAT TYÖSSÄ JAKSAMISTA JA TYÖKYVYN SÄILYMISTÄ

huco-työpajojen ytimessä ovat henkilöstölle luodut henkilökohtaiset huco–profiilit ja -työkirjat. Profiilin avulla kukin henkilö ymmärtää oman luontaisen tyylinsä mm. liikkua ja osaa ohjata itseään liikunnassa esimerkiksi asettamalla omalle tyylilleen sopivat tavoitteet ja liikuntasuunnitelman. Työpajan kohderyhmästä ja sisällöstä riippuen valitaan sopiva huco-profiili (huco sport, huco diet, syö oikein tai hyvinvoinnin 360-profiili). Työkirjan avulla osallistuja pohtii ja suunnittelee itselleen sopivan tavan liikkua, muuttaa ruokailutottumuksiaan tai palautumista.

Tyhy-ohjelman tuloksellisuutta lisätään auttamalla henkilöstö ottamaan myös itse vastuuta omasta toimintakyvystään lisäämällä liikunnan määrää. huco-profiili tukee kunkin henkilön motivaatiota liikunnan harrastajana. Löytämällä oma luontainen tyyli, herää henkilön usko onnistumiseen.

huco-palvelut tukevat liikunnan ilon löytymistä ja liikunnan roolin kasvamista osaksi elämäntapoja. Säännöllinen ja mielekäs liikunta tukee terveyttä, toimintakykyä, motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Samalla se parantaa yrityksen kannattavuutta ja toimintakykyä kestävällä tavalla.

HUCO-PALVELUN HYÖDYT ORGANISAATIOLLE

kun henkilöstö on hyvässä kunnossa, tulee parempaa tulosta. Lisäksi säästyy selvää rahaa, kun sairaslomat vähenevät ja lyhenevät.
huco-profiilin avulla tiedetään tarjota palveluita, joista kukin tyyli aidosti hyötyy. Kuntotestit lisäävät liikunta-aktiivisuutta vain pienellä osalla. Tämä pieni osa on huco-profiililtaan nk. "sinisiä liikkujia". Lisätään tyhy-ohjelman tuloksellisuutta auttamalla henkilöstö ottamaan myös itse vastuuta omasta toimintakyvystään lisäämällä liikunnan määrää.

huco-profiilit tukevat kunkin henkilön motivaatiota liikunnan harrastajana. Löytämällä oma luontainen tyyli, herää henkilön usko onnistumiseen.
Kunto- ja virikesetelien tuloksellisuutta lisäätään sillä, että profiilin ja siihen pohjautuvan suunnitelman pohjalta kukin tietää miten setelinsä parhaiten käyttää.

OSALLISTUJIEN MIELIPITEITÄ HUCO-TYÖPAJOISTA

  • Asia on hyvin mielenkiintoinen ja se oli hyvin eritelty. Esimerkit olivat mielenkiintoisia. Ei syyllistetä ketään. Kannustetaan ottamaan oma profiili huomioon.
  • Liikuntaan liittyvä henkinen puoli ja sen vaikutukset liikuntamotivaatioon.
  • Kiitos työkirjasta. Konkreettiset esimerkit eri profiilityyleistä.
  • Monipuolinen, uusia näkökulmia esiin tuova, kannustava. Toi myös paljon kysymyksiä.
  • Liikuntaprofiilin idea ja toteutus. Innostava. Henkilökohtainen ote.
  • Oma profiili edesauttoi ymmärtämään motivaatio-ongelmiani paremmin ja tekemään niille jotain.
  • Paljon mielenkiintoista tietoa omasta itsestä ja liikuntamotivaatiosta.

 

Pyydä tästä lisätietoja huco-työpajoista.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok